Türkiye denizleri mikroplankton türleri ile ilgili kaynakça

Güncellenme tarihi 9 Ekim 2001


Türkiye 36o 00' 00''- 42o 00' 00'' enlem ve 26o 00' 00'' - 45o 00 ' 00'' boylamları arasında Eurasia Kıta'sında yer almaktadır. Tipik, büyük bir yarımada görüntüsünde olup üç önemli su kütlesi ile çevrilmiştir: kuzeyde Karadeniz, batıda Ege Denizi ve güneyde doğu Akdeniz. Bunlara ek olarak Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi arasında İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile bir geçiş zonu oluşturmaktadır. 8334 km. kıyı şeridine sahip olmasına karşın, kıta sahanlığı çok uzundur ve derinlik  1500 metreyi nadiren sadece uluslararası sularda geçer ve dolayısı ile esas olarak neritik karakter sergiler.
Türkiye'de, diğer akdeniz ülkelerinde olduğu gibi tipik akdeniz iklimi hüküm sürmekte olup, en fazla yağış Kasım-Mart ayları arasında düşmektedir.
Türkiye'de planktolojik araştırmalar üzerine ilk atılımlar ikinci dünya şavaşı sırasında Avrupan'dan göç eden bilim adamlarının bilimsel destekleri ile 1935 yılından sonra İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Takip eden yıllarda Ankara ve Ege Üniversiteleri bu gruba Biyoloji bölümleri ile katıldılar. Deniz planktoloji'si üzerine pek çok araştırma Ege ve İstanbul Üniversiteleri tarafından gerçekleştirildi. Aynı süreç içinde iç sular da Ege ve Ankara Üniversitelerinden bilim adamlarında araştırılıyordu. Ek olarak, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümüne bağlı  Hidrobiyoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi, Fen Fakültesine bağlı Biyolojik Oseanografi Bölümleri oluşturulduysa da bu organizasyonlar kısa ömürlü oldular.
Türkiye'de plankton araştırmaları henüz başlangıç safhasındadır. Denizel fitoplankton üzerine ilk araştırma muhtemelen 'red tide' olayı üzerine 1955 yılında Türk Hidrobiyoloji Dergisinde yayınlanmıştır. Bu makalenin yazarı bir Alman biyoloğu olan Wilhelm Nümann'dır. 1960 yılına dek herhangi bir yayın yapılmamış ve bu yılda tekrar 'red-tide' yayın adı olarak Türk bilim adamları Altan Acara ve U. Nalbantoğlu tarafından anılmıştır. Bu konuda ilk olma özelliğinde olan Ege Denizi fitoplankton süksesyonunda çok önemli bir olayı özetlemekle birlikte olaydan sorumlu tür isimleri verilmemiştir. 1967 yılından beri çeşitli araştırma ekiplerince Ege Denizi, Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz fitoplanktonu ve protozooplankton'u üzerine araştırmalar yapılagelmektedir.


BÖLGESEL KAYNAKÇA (Basılmamış Master ve Doktora tezleri, resmi ve özel sektöre ait proje raporları dışındaki yayınlanmış eserleri kapsar):


NÜMANN, W. (1955): İzmir Körfezinde 'balık kırılması' hadisesi, Hidrobiyoloji Mec., 3A, 2, 90-93.
ACARA, A., NALBANTOĞLU, U. (1960): Preliminary report on the red-tide outbreak in the Gulf of Izmir, Rapp. P. -v. Reun. Commn. int. Explor. Scient. Mer. Mèdit., 15, 3, 33-38.
ERGEN, Z. (1967): The main planktonic organisms found in the bay of Izmir, E.Ü. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., 47, 1-27.
GELDİAY, R., ERGEN, Z. (1968): Athecate marine dinoflagellates living in our region, Balık ve Balıkçılık, 6, 16, 1-7.
ÜNSAL, İ. (1970): İskenderun Körfezinden bir kaç diatome türü, Hidrobiyoloji Yay., Seri B, 6, 3-4.
GÖKALP, N. (1972): A study of plankton conditions of Edremit, Bodrum and İskenderun Gulfs, İ. Ü. Fen Fak. Hidrobioloji Ens. Yay., 3, 1-71.
ÖBER, A. (1972): The investigation of Genus Ceratium regarding qualitative and quantitative analyses in Izmir Bay, E.Ü. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., 129, 1-121.
GELDİAY, R., UYSAL, H. (1978): A report on the primary productivity in the bay of Izmir. E.U.F.F. Journal, Ser. B, 1(2): 1-24.
KORAY, T., GÖKPINAR, S. (1983): The qualitative and quantitative features of the Genus Ceratium Schrank found in Izmir. (in turkish). E.U.F.F. Journal, Ser. B, Suppl., 201-219.
GÖKPINAR, S., KORAY, T. (1983): Observations on Rhizosolenia(Ehrenberg) Brightwell species living in Izmir Bay. (in turkish). E.U.F.F. Journal, Ser. B, Suppl., 201-219.
KORAY, T. ÖZEL, I. (1983): Species of the Sub-Order Tintinnoinea in Izmir Bay. (in turkish). E.U.F.F. Journal, Ser. B, Suppl. 220-244.
KORAY, T., ÖZEL, I. (1983): Species of the Sub-order Tintinnoinea in Izmir Bay and their salinity and temperature dependent distribution. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 28(9):123-124.
BÜYÜKIŞIK, B., KORAY, T. (1984): The causes and consequences of oxygen utilization caused by extremely high biological activity in Izmir Bay. V. Turk-Alman Cevre Muh. Sempozyumu, Izmir, 11-16 Haziran 1984, Bildiriler, E13-E15.
KORAY, T. (1984): The occurrence of red-tides and causative organisms in Izmir Bay. E.U.F.F. Journal, Ser. B, 1(6):75-83.
KOCATAŞ, A., ERGEN, Z., MATER, S., ÖZEL, İ., KATAĞAN, T., KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B., (1984): Les effets de le pollution sur les ecosystemes benthiques et pelagiques dans le Golfe d'Izmir. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 689-698.
KOCATAŞ, A., ERGEN, E., KATAĞAN, T., KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B., MATER, S., ÖZEL, İ., UÇAL, O., ÖNEN, M. (1986): Etude comparative particularities physico-chimiques et biologiques dans deux baies, Pollue et non-pollue du Golfe d'Izmir. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 30, 2.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B. (1986): Linear approximations on determinations of physico-chemical conditions negatively affecting the community structure of planktonic organisms by cause of pollution in Izmir Bay. Cevre '86 Sempozyumu, İzmir, 2-5 Haziran 1986, Bildiriler, 1-10.
BENLİ, H. A. (1987): Investigation of plankton distribution in the southern Black Sea and its effects on particle flux. Mitt. Geol.-Palaont. Inst. Univ. of Hamburg, 62:77-88.
KORAY, T. (1987): Comparison of diversity indices for determination of variations in phytoplankton communities. (in turkish). Doga, TU Muh. ve Cev. D., 11(2):242-253.
KORAY, T. (1987): One-celled microplankton species in Izmir Bay (Aegean Sea): A species list and a comparison with the records of adjacent regions. Doga, TU J. Biol., 11(3):130-146.
KORAY, T. (1987): The importance of diversity indices in terms of phytoplankton community changes depending on pollution. (in turkish). VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Izmir, 3-5 Eylul 1986, Bildiriler, Cilt 2, 520-527.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B. (1987): The relations between planktonic species diversity and physico-chemical parameters in a polluted area (Izmir inner bay). (in turkish). Cevre '87 Sempozyumu, Izmir, 26-28 Ekim 1987, Bildiriler, 1-10.
KOCATAŞ, A., ERGEN, Z., MATER, S., ÖZEL, İ., KATAĞAN, T., KORAY, T., ÖNEN, M., KAYA, M. (1987): Marine Fauna. In: Biological diversity in Turkey, Onder Matbaasi, Ankara, Turkey, 141-161.
KORAY, T. (1988): A multiple regression model to determine abundance of diatoms in a polluted area (Izmir Bay, Aegean Sea). Rapp. Comm. int. Mer Medit., 31, 2.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B. (1988): Toxic dinoflagellate blooms in the harbour region of İzmir Bay (Aegean Sea). Rev. Int. Oceanogr. M‚d., 141-142:25-43.
KİDEYS, A.E., GÜCÜ, A.C., BİNGEL, F., ÜNSAL, M. (1988): Annual variations in the phytoplankton populations of the northern cilician basin, Rapp. Comm. int. Mer Medit., 31,2.
KORAY, T. (1988): Symbiotic associations in microplankton of Izmir Bay (Aegean Sea) and their pollution dependent distributions. (in turkish). Doga, TU Biyol., 12(1):46-52.
KORAY, T. (1988): A Catastrophy: Red-tide. (in turkish). Bilim ve Teknik, 21(253): 9-14.
UYSAL, Z., ÜNSAL, M., BİNGEL, F. (1988): Fate and distribution of phytoplankton in the sea of Marmara, Rapp. Comm. int. Mer Medit., 31, 2, 221.
KIDEYŞ, A.E., ÜNSAL, M., BİNGEL, F. (1989): Seasonal changes in net phytoplankton of Erdemli, north-eastern Mediterranean. Doğa Tr. J. Botany, 13(1): 45-54.
TUNCER, S., FEVZİOĞLU, A. M. (1989): Distribution of phytoplankton population of the Eastern Black Sea. Sec. Int. Coll. Med. Coast and Env. Protection. 73-74.
KORAY, T. (1990): The effects of the pollution on the planktonic community. Dokuz Eylul Universitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitusu, "Izmir Korfezinin Dunu, Bugunu, Yarini Sempozyumu", 22-23 Kasım 1990, Izmir.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B., GÖKPINAR, Ş. (1990): Factors controlling secondary productivity (level 1 and 2) of polluted temperate coastal waters (Izmir Bay, Aegean Sea): a multivariate model. Rapp. Comm. int. Mer Medit., 32, 1, 129.
KORAY, T. (1990): Planktonik protista associated with "color-tides" in Izmir Bay (Aegean Sea). Rapp. Comm. int. Mer Medit.,32, 1, 212.
KORAY, T. (1990): Factors effecting diatom abundance in a polluted area (Izmir Bay, Aegean Sea): A multiple regression model. International Journal of Thalassographica, Suppl. 1, 27-32.
KARAÇAM, H., DÜZGÜNEŞ, E. (1990): Trabzon sahil şeridi fitoplanktonu üzerine bir araştırma. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 4(1):95-102.
TUNÇER, S., FEYZİOĞLU, M. (1990): Investigation of plankton populations in the harbours of Trabzon and Şana. (in turkish). X. Ulusal Biyoloji Kongresi 18-20 Temmuz 1990, Erzurum. 1-9.
KORAY, T. (1992): Noxious blooms in the Bay of Izmir, Aegean Sea, UNESCO, IOC Newsletter on Toxic Algae and Algal Blooms, Suppl. to ims Newsletter, No.63, 2, 1-2.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B., BENLİ, H. A., GÖKPINAR, Ş. (1992): Phytoplankton blooming and zooplankton swarms in eutrophied zones of Aegean Sea (Izmir Bay). Rapp. Comm. int. Mer Medit., 33, 257a.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B. (1992): Temperature, light and nutrient based model on spring primary production for heavily eutrophied subtropical coastal waters (Izmir Bay, Aegean Sea). Rapp. Comm. int. Mer Medit.,33, 257b.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B., PARLAK, H., GÖKPINAR, Ş. (1992): Unicellular organisms effecting sea water quality in the bay of Izmir: red-tides and other bloomings. (in turkish). Doga Dergisi. 16: 135-157.
KORAY, T. (1992):The toxic red-tides events in Izmir Bay and their importance in term of the public health. (in turkish). Cevre Bull. 3: 13-15.
KOCATAŞ, A., KORAY, T., KAYA, M., KARA, Ö. F. (1992): Review of the Fishery Resources and Their Environment in the Sea of Marmara. FAO Reviews, Italy.
BÜYÜKIŞIK, B., KORAY, T., PARLAK, H.(1994): The primary productivity of Izmir Bay in the red-tide season. (in turkish). E. U. Fen Fak. Dergisi, Seri B, Ek 16/1, 1161-1167.
PARLAK, H., BÜYÜKIŞIK, B., KORAY, T.(1994): Plankton blooms occurred in Izmir Bay and their relations with the concentrations of Cu, Fe and Zn in sea water. (in turkish). E. U. Fen Fak. Dergisi, Seri B, Ek 16/1, 197-206.
KORAY, T. (1994): The nuisance bloom algae in aquatic ecosystems and monitoring strategies. (in turkish). E. U. Fen Fak. Dergisi, Seri B, Ek 16/1, 329-242.
KORAY, T., BENLİ, H. A., SEVER, T. M. (1994): A study on the phytoplankton and protozooplankton species composition of the bay of Gökova (Aegean Sea). (in turkish). Su Ürünleri Dergisi, 42-43-44(11): 9-16.
KORAY, T., KESİCİ, U. Y. (1994): Phytoplankton and protozooplankton species composition of the bay of Bodrum (Aegean Sea). (in turkish).E. U. Fen Fak. Dergisi, Seri B, Ek 16/1, 971-980.
FEVZİOĞLU, A. M., TUNCER, S. (1994): Seasonal changes at the net phytoplankton living Trabzon coast of the eastern Black Sea. (in turkish). Tr. J. of Biol., 18:161-171.
YILMAZ, A., EDİGER, D., BAŞTÜRK, O, TUĞRUL, S. (1994): Phytoplankton fluorescence and deep chlorophyll maxima in the northeastern Mediterranean. Ocea. Acta, 17(1):69-77.
KORAY, T.(1995): Phytoplankton species succession, diversity and nutrients in neritic waters of the Aegean Sea (Bay of Izmir). Tr. J. of Botany. 19:531-544.
UYSAL, Z., SUR, H. İ. (1995): Net plankton discriminating patches along the southern Black Sea coast in Winter 1990. Oceanologica Acta, 18, 6 639-647.
SOROKIN, Y. U., TARKAN, A. N., ÖZTÜRK, B., ALBAY, M.
(1995): Primary production, bacterioplankton and planktonic protozoa in the Marmara Sea. Turkish Journal of Marine Sciences, 1(1): 37-56.
BÜYÜKIŞIK, B. (1995): Growth kinetics and limiting factors on Thalassiosira gravida Cleve (Bacillariophyceae) in the bay of Izmir (Aegean Sea). Su Ürünleri Dergisi 12(1-2): 53-60.
FEVZİOĞLU, M., DÜZGÜNEŞ, E. (1996): Seasonal dynamics of  Ceratium (Dinophyceae) species in eastern Black Sea. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliğleri. 416-424.
KORAY, T., BÜYÜKIŞIK, B., PARLAK, H., GÖKPINAR,Ş. (1996): Eutrophication processes and algal blooms (red-tides) in Izmir Bay. UNEP. MAP Technical Reports Series No. 104. 1-26.
OĞUZ, T., DUCKLOW, H., MALONETTE-RIZZOLI, P., TUĞRUL, S., NEZLİN, N. P., ÜNLÜATA, Ü. (1996): Simulation of annual plankton productivity cycle in the Black Sea by a one dimensional physical biological model. J. Geophy. Res., 101(C7): 16585-16599.
UYSAL, Z., ÜNSAL, M. (1996): Spatial distribution of net diatoms along adjacent water masses of different origin. Tr. J. of Botany, 20:519-525.
BİZSEL, N., ÖZTÜRK, M., METİN, G. (1997): The role of iron on the phytoplankton growth in heavily polluted Izmir Bay. in: The Proceedings of Fourth International Conference on Water Pollution (Eds.: R. RAJAR, C. A. BREBBİA). 659-669.
KORAY, T., KOCATAŞ, A. (1997): The determination of the polluted zones with multi-dimensional scaling (MDS) analysis through using of the planktonic species abundances. (in Turkish). Türkiye Kıyıları 97, I. Ulusal Konferansı, 24-27 Haziran 1997, Ankara. Bildiriler Kitabı, 475-484.
ÖLÇÜM, R., GÖKPINAR, Ş. (1997): Local and seasonal variations of cell volumes of some diatom species in the bay of Izmir. (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi, 14(1-2): 37-46
BÜYÜKIŞIK, B., GÖKPINAR, Ş., PARLAK, H.(1997): Ecological modelling of Izmir Bay. Su Ürünleri Dergisi, 14(1-2): 71-91
FEVZİOĞLU, M., BORAN, M. (1997): A study on Pyramimonas orientalis (Butcher, 1959) (Chlorophyta: Chlorodendrales) bloom at vicinity of Çamburnu. (in Turkish). Tr. J. of Biology, 21:49-54.
SİVRİ, N., FEVZİOĞLU, M., ERUZ, C. (1998): Seasonal and relationship between suspended matter and chlorophyll-a around discharge area of Solakli River, South-Eastern Black Sea. in: The Proceedings of the First International Symposium on Fisheries and Ecology. 549-553.
UYSAL, Z., KIDEYŞ, A. E., SENICHKINA, L., GEORGIEVA, L., ALTUKHOV, D., KUZMENKO, L., MANJOS, L., MUTLU, E., EKER, E. (1998): Phytoplankton patches formed along the southern Black Sea coast in spring and summer 1996. L. I. IVANOV and T. OGUZ (eds.), Ecosystem Modelling as a Management Tool for the Black Sea. Vol. 1:151-162. Kluver Academic Publishers. Printed in Netherlands.
YILDIRIM, İ., GÖKPINAR, Ş. (1998): Diatom analysis used for events of death in drowning. (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi, 15(3-4):339-342.

ALPASLAN, M., KORAY, T., ÇOLAK, F. (1999): Physico-chemical conditions and phytoplankton succession in the Çardak lagoon (The Dardanelles, Sea of Marmara). (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi, 16(1-2):75-83.
TÜRKOĞLU, M. (1999): Some fluctations in phytoplankton community structures of the Black Sea. Su Ürünleri Dergisi, 16(1-2):201-217.
METIN, G., CIRIK, S. (1999): Quantitative changes in phytoplankton of Izmir Bay. (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi, 16(3-4):363-374.
KORAY, T., GOKPINAR, S., YURGA, L. (1999): The effects of the pollution on the distribution of microplankton in the bay of Izmir (Aegean Sea). (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi, 16(3-4):421-431.
EKER, E., GEORGIEVA, L., SENICHKINA, L., KIDEYS, A. E. (1999): Phytoplankton distribution in the western and eastern Black Sea in spring and autumn 1995. ICES Journal of Marine Science, 56 Supplement: 15-22.
TURKOGLU, M., KORAY, T. (2000): Ecological and geographical distributions of the planktonic protista in the southern parts of the Black Sea (neritic waters of Sinop peninsula, Türkiye). Su Ürünleri Dergisi, 17(1-2):161-178.
POLAT, S., SARIHAN, E., KORAY, T. (2000): Seasonal changes in the phytoplankton of the northeastern Mediterranean (Bay of  İskenderun). Turk J. Bot., 24(1):1-12.
EKER, E., KIDEYŞ, A. E. (2000): Weekly variations in phytoplankton structure of a harbour in Mersin Bay (northeastern Mediterranean). Turk J. Bot., 24(1):13-24.
BALKIS, N. (2000): Five dinoflagellate species new to Turkish seas. Oebalia 26, 97-108.
SAYDAM, A. C., SENYUVA, H. Z., POLAT, I. (2000): The relationship between algal bloomings and Sahara dust. (in Turkish). 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiriler ve Poster Özetleri, Z. UYSAL. ve I. SALIHOGLU (eds.), 21-25.
POLAT-BEKEN, S. C., OKUŞ, E., ALTIOK, H., YUKSEK, A., KIRATLI, N. (2000): Investigation of Marmara Sea Black Sea Interaction with time-series data (1997-1998). (in Turkish). 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiriler ve Poster Özetleri, Z. UYSAL. ve I. SALIHOGLU (eds.), 42-46.
UYSAL, Z. (2000): Chroococcoid cyanobacteria Synechococcus spp. in the Black Sea: pigments, size, distribution, growth and diurnal variability. (in Turkish). 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiriler ve Poster Özetleri, Z. UYSAL. ve I. SALIHOGLU (eds.), 80-85.
YILMAZ, A., YAYLA, M. K., COBAN-YILDIZ, Y. (2000): Planktonic primary productivity in Black Sea: light adaptation and growth mechanisms in the production. (in Turkish). 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiriler ve Poster Özetleri, Z. UYSAL. ve I. SALIHOGLU (eds.), 115-120.
FEYZIOGLU, M. A., BORAN, M., SIVRI, N. (2000): The effects of environmental factors on the winter bloom of Scripsiella trochoidea (Dinophyceae) in the bay of Surmene. (in Turkish). 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiriler ve Poster Özetleri, Z. UYSAL. ve I. SALIHOGLU (eds.), 121-125.
EKER, E., GEORGIEVA, L., SENICHKINA, L., KIDEYS, A. E. (2000): Micro- and nano-phytoplankton distribution in the western and eastern Black Sea in spring and autumn 1995. (in Turkish). 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiriler ve Poster Özetleri, Z. UYSAL. ve I. SALIHOGLU (eds.), 132-137.

CIHANGIR, B., ONEN, M., KOCATAS, A., ERGEN, Z., MATER, S., KORAY, T., KATAGAN, T., OZEL, I., DEMIRKURT, E., TIRASIN, E. M., UNLUOGLU, A., CINAR, M. E., COLAK, F., COKER, T., OZTURK, B., DOGAN, A. (2001): Some biological properties of Izmir Bay. Workshop on the role of the physical, chemical and biological processes im marine ecosystems, ECOSYSTEM '99, Piri Reis Science Series, No.2, O. USLU, M. OZERLER and E. SAYIN (eds), 19-48.

İçerik sayfasına geri dön