TÜRKİYE DENİZLERİ MİKROPLANKTON TÜRLERİ
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi, Ege Üniversitesi

Türkiye Denizlerinin, Ege Denizi, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara Denizi (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dahil) mikroplankton türleri ile ilgili web sayfasına hoş geldiniz (Türk Denizleri). Bu sayfa konuyla ilgilenen veya konu ile ilgili aktif çalışanlar için detaylı bilgi içermekte, ayrıca planktonik ve/veya pseudo-planktonik denizel tek hücreli organizmaların dağılışları ve tür listelerini de kapsamaktadır.

Araştırıcılar, bu sayfada Türkiye Denizlerinde red-tide olayına sebeb olan zehirli ve/veya zararlı fitoplanktonik türlerle ilgili öz bilgiye de ulaşabilirler.

Bölümlere girebilmek için İçerik listesinden satırlara "klik" leyiniz. Sayfalara geri dönmek için "Ana sayfaya geri dön" ya  da web-browser'ınızın "Back" düğmesini kullanınız.

 

İÇERİK

Türk Denizlerinin planktonik bir hücrelilerinin kontrol listesi (sürekli olarak güncellenmektedir)
Türk Denizlerinde aşırı üreyen türler ve red-tide olayları
IOC-ICES için Zararlı Alg Üremeleri Ulusal Veritabanı (Sadece İngilizce)
Bölgesel kaynakça
Mikroplankton türlerinin çizimleri ve foto-mikrografları
Bu sayfanın katılımcıları
Mikroplanktonik Materyal Müzesi
Bitmiş projeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler
Kritikleriniz, önerileriniz, katkılarınız ve sorularınız

 

Ana sayfaya geri dön